RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

II. Posebni porezi i trošarine

 • Tumačenje propisa o trošarinama
 • Obilježavanje duhanskih markicama cigareta u mekom pakiranju
 • Vinski talog i komina od grožđa, trošarinski status
 • HOOKAH SQUEEZE (steam proizvod-pasta) i ICE ROCKZ (steam proizvod - kamen) – utvrđivanje trošarinskog statusa
 • Obavijest o promjeni visine trošarina na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
 • Obveznik plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića
 • Tumačenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
 • Preprodaja i kretanje u sustavu odgode plaćanja trošarine energenta tarifne oznake KN 2710 12 21
 • Posebni porez na motorna vozila
 • Prodaja alkohola i alkoholnih pića
 • Unos školjke bez motora i mjenjača
 • Mali proizvođači jakih alkoholnih pića
 • Prodaja cigareta označenih duhanskom markicom sa naznačenom maloprodajnom cijenom
 • Izuzimanje od obveze obračuna razlike trošarine na neupotrebljive cigareta
 • Tumačenje čl. 77. st. 4. i 5. Zakona o trošarinama
 • Određivanje poreznog statusa proizvoda Saguaro voda s okusom jagode
 • Trošarinski status e-tekućina
 • Posebni porez na motorna vozila
 • Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića o pojednostavnjenju postupka uplate trošarine na alkoholna pića za 2016. godinu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)