RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku iznosi sudsku praksu kod odlučivanja o zemljišnoknjižnim prijedlozima kod upisanoga društvenog vlasništva, s obzirom na to da su sadržaji prava na nekretninama društvenog vlasništva pomalo zaboravljeni, što dovodi do različitosti u poimanju prava titulara nastalih brisanjem društvenog vlasništva. Društveno vlasništvo nastajalo je i postojalo desetljećima. Od općenarodne imovine do društvenog vlasništva sa sobom je nosilo i različite sadržaje ovlasti izvršavanja određenih sadržaja. Ti su različiti sadržaji izražavani nazivima prava korištenja (pravo upravljanja, korištenja, raspolaganja itd.) Svako to pravo sadržavalo je različite ovlasti dane titularima.

1. Uvod
2. Primjeri iz prakse

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)