RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku objašnjava pojam prava intelektualnog vlasništva te temeljnu Europsku i nacionalnu legislativu, s posebnim osvrtom na autorsko pravo i srodna prava, te industrijsko vlasništvo s posebnim osvrtom na žig. Pravom intelektualnog vlasništva podrazumijeva se zajednički naziv za dvije navedene grane prava, odnosno skupni naziv za sve grane prava stvaratelja intelektualnih tvorevina, i prava koja su u uskoj vezi s tim tvorevinama.

1. Pojam prava intelektualnog vlasništva
2. Autorsko i srodna prava
3. Industrijsko vlasništvo

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)