RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 1.2017
  • Članak:Ugovor o darovanju (II.)
  • Stranica:63.
  • Autor/i:Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

Sažetak:

      U časopisu PiP, br. 12/16, objavljen je prvi dio članka „Ugovor o darovanju (I.)“ u kojem su detaljno bili izneseni izvori prava, povijesni razvoj, pojam darovanja, karakteristike ugovora o darovanju i subjekti ugovora o darovanju.
      U nastavku slijedi II. dio članka u kojem se potanko analiziraju bitni elementi ugovora o darovanju, posebni oblici ugovora o darovanju (darovanje s nametom, nagradno darovanje, uzajamno darovanje, mješovito darovanje, darovanje za slučaj smrti), odustanak od darovanja, opoziv darovanja i pobijanje darodavčevih pravnih radnji.

8. Bitni elementi  ugovora o darovanju
9. Posebni oblici ugovora o darovanju
10. Odustanak od darovanja
11. Opoziv darovanja
12. Pobijanje darodavčevih  pravnih radnji
13. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)