RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u ovome članku razmatra razloge nedostojnosti stečajnog upravitelja propisane Stečajnim zakonom s motrišta njihove objektivne opravdanosti i utjecaja na pravni položaj stečajnog upravitelja, njegovu pravnu sigurnost, ali i povredu njegove osobnosti primjenom tih zakonskih odredaba. Konkretno, traži se odgovor na pitanje je li činjenica samog pokretanja kaznenog postupka protiv stečajnog upravitelja onaj razlog koji ga čini nedostojnim službe i zbog kojega bi njegovo brisanje s liste stečajnih upravitelja bilo opravdano i nužno

1. Uvod
2. Normiranje nedostojnosti
3. Uvjeti i zapreke  imenovanja stečajnog  upravitelja u prijašnjim propisima
4. Pravni položaj stečajnog upravitelja prema SZ-u
5. Razlozi nedostojnosti  stečajnog upravitelja prema SZ-u
6. Pokretanje kaznenog postupka
7. Završne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)