RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autori u članku kroz izmijenjeni i dopunjeni tekst pripremljen za godišnje savjetovanje upravitelja zgrada održano u Zagrebu 21. – 22. listopada 2016. godine, uz suglasnost kako autora tako i organizatora, obrađuju pojam i pravne značajke instituta odgovornosti upravitelja zgrada, konkretne probleme s određivanjem odgovornosti u odnosu upravitelja i suvlasnika. Ti se problemi u svojoj biti svode na određivanje obveza upravitelja koje ima kao profesionalac prema suvlasnicima koji su uvijek neprofesionalci kako glede činjenja tako još i više glede nečinjenja ili propuštanja.

1. Uvod
2. Pravna vrela
3. Tumačenje
4. Općenito o odnosu  upravitelja i suvlasnika
5. Osnovno o uvjetima  odštetne odgovornosti
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)