RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u ovome članku daje prikaz Nacionalnoga Kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.
      Taj je Kolektivni ugovor sklopljen 17. lipnja 2015., a primjenjuje se od 1. srpnja 2015. godine.

1. Primjena Kolektivnog ugovora
2. Zaposlenje pomoraca
3. Plovidba u ratnim područjima / visoko rizičnim područjima
4. Doprinosi za obvezna osiguranja  i troškovi liječenja pomorca
5. Prehrana, smještaj,  posteljina, udobnost itd.
6. Sredstva osobne zaštite na radu
7. Komunikacija i informiranje članova posade broda
8. Fond solidarnosti i naknade
9. Jednakost i postupci po prigovoru
10. Ništavost odricanja od prava
11. Postupanje protivno Kolektivnom ugovoru
12. Mjerodavno pravo  i rješavanje sporova
13. Izmjene, dopune i trajanje kolektivnog ugovora
14. Nadzor primjene Kolektivnog ugovora i rješavanje sporova
15. Evidentiranje, odobrenje i primjena Kolektivnog ugovora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)