RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Slijedom stupanja na snagu Pravilnika o djelokrugu rada tajnika… (Pravilnik), kojim se, između ostalog, uređuje djelokrug rada tajnika te administrativno-tehnički i pomoćni poslovi koji se obavljaju u osnovnoj školi, u ovome članku nastojat ćemo predočiti opseg i upravljanje sve opsežnijom poslovnom materijom u opreci s klasičnim poimanjem poslova tajnika.
      Postupak, odnosno način objave Pravilnika i djelokrug rada tajnika propisao je tadašnji ministar odgoja, obrazovanja i sporta na temelju čl. 102. i 103. ZOOOSŠ-a.
      Nadalje, vezano uz samo donošenje Pravilnika, naravno u duhu onog vremena, upozorit ćemo na znatan opseg poslova u djelokrugu rada tajnika u školskoj ustanovi, odnosno specifikaciju poslova kao suplement važećem Pravilniku, te “pravne praznine“ koje su proizišle kao korelat sve opsežnije izvedbe sadržaja poslova, proizišlih, pro futuro, od samog donošenja istoga, a koje u skladu s time tamo nisu taksativno prisutne.
      Materija ovog članka pisana je ususret nadolazećim izmjenama i dopunama ZOOOSŠ-a u nadi za detaljnim uređenjem opisa i popisa poslova tajnika školske ustanove na čijim je zakonskim odredbama nastao Pravilnik.

1. Uvod
2. Djelokrug rada tajnika osnovnoškolske ustanove
3. Upis u sudski registar  i upravljanje školom
4. Klasifikacija normativnih akata i podzakonskih propisa u djelokrugu rada tajnika školske ustanove – sadržajni input nužno potrebnog znanja
5. Uspostava uvjeta za rad na siguran način, iznajmljivanje školskoga prostora i školske opreme
6. Provedba Zakona o pravu  na pristup informacijama (službenik za informiranje)  i imenovanje službenika za  zaštitu osobnih podataka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)