RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakon o strateškim robnim zalihama sadržava jedno kazneno djelo i četiri oblika prekršaja u vezi sa strateškim robnim zalihama. Za kazneno djelo „Neovlašteno raspolaganje ili promjena namjene uskladištene robe iz robnih zaliha“ može biti odgovorna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor o uskladištenju robe iz robnih zaliha, koja tom robom neovlašteno raspolaže ili joj promijeni namjenu. Problematika robnih zaliha postala je osobito značajna u vrijeme tzv. izbjegličke krize. Predlaže se dopuna Zakona prema kojoj bi osim fizičke i odgovorne osobe u pravnoj osobi za isto kazneno djelo mogla odgovarati i sama pravna osoba – trgovačko društvo koje počini kazneno djelo.

1. Uvod
2. Strateške robne zalihe - općenito
3. Kazneno djelo neovlašteno raspolaganje ili promjena namjene uskladištene robe iz robnih zaliha
4. Prekršajne odredbe
5. Poslovi u vezi s robnim zalihama
6. Izvješćivanje o robnim zalihama
7. Odgovornost za štetu  članova organa društva
8. Odgovornost pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi
9. Oduzimanje imovinske koristi
10. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)