RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o javnoj nabavi, kojim se u pravni poredak RH preuzimaju nove europske direktive o javnoj nabavi: Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU.
     U ovom se članku daje pregled prvog dijela ZJN 2016 s kratkim osvrtom na najznačajnije novine.

1. Uvod
2. Prvi dio ZJN 2016
3. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)