RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom ćemo se članku osvrnuti na povijesni razvoj samog čl. 13. „Dobit od otuđenja imovine“ OECD Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: OECD Model), objasniti odredbe čl. 13. OECD Modela te dati usporedbu čl. 13. OECD Modela s odredbama istovjetnih članaka „Dobit od otuđenja imovine“ ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim državama ugovornicama. Jednako tako dat ćemo pregled prava oporezivanja po pojedinim državama, prvenstveno prema odredbama čl. 13. OECD Modela, a nakon toga i pregled prava oporezivanja nakon primjene odredaba članka ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji propisuju metodu za otklanjanje dvostrukog oporezivanja.

1. Tumačenje pojma  dobitak od otuđenja imovine
2. Tumačenje čl. 13. OECD Modela
3. Usporedba čl. 13. OECD  Modela i čl. 13. HR ugovora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)