RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome se članku daje osvrt na određene institute iz područja mirovinskog i postupovnog prava, uz prikaz stajališta o tome zauzetih u novijim odlukama Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske.

1. Uvod
2. Postojanje tjelesnog oštećenja samo po sebi ne znači invalidnost u smislu propisa iz mirovinskog osiguranja
3. Formalna dokazna maksima iz čl. 113. Zakona o mirovinskom osiguranju ne primjenjuje se u upravnom sporu
4. Procesna jamstva iz čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ne protežu se na obnovu upravnog postupka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)