RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Potreba za dopunskim radnom posebno je izražena kod poslodavaca koji posluju pretežno sezonski i gdje intenzitet posla ovisi o godišnjem dobu, određenim danima u tjednu (npr. djelatnici u turizmu, ugostiteljska djelatnost – rad petkom i subotom navečer, rad blagdanom i sl.), jer takvi poslodavci često imaju potrebu zapošljavanja radnika na kraće vrijeme i u ograničenom opsegu trajanja. Autor u članku detaljno objašnjava institut dopunskog rada radnika kod drugog poslodavca, na temelju kojeg radnik koji je već zaposlen u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u određenom trajanju i pod određenim uvjetima.

1. Uvod
2. Radno vrijeme kod dopunskog rada i prekovremeni rad
3. Suglasnost za sklapanje ugovora o dopunskom radu
4. Ugovor o dopunskom radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)