RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Inicijativa za poticanje start-up kompanija
2. Nova pravila za rješavanje problema insolventnih poduzeća
3. Mađarska snižava poreze i podiže minimalnu plaću
4. Njemačka zabrinuta mogućom novom poreznom konkurencijom u EU-u
5. Deset članica zatražilo jačanje jedinstvenog tržišta usluga
6. Komisija predlaže nova porezna pravila za lakše e-trgovanje u EU-u
7. EU širi uslugu mikrofinanciranja
8. Izmjena direktive o sprječavanju pranja novca

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)