RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se praktikumu knjiže odobreni obnovljivi (revolving) krediti i trajni prestanak korištenja dugotrajne nefinancijske imovine. Ako kreditna institucija odobri kredit na temelju namirenja utrošaka učinjenih uporabom kreditne kartice, ne smije se izostaviti iskazivanje osnovnih poslovnih promjena, uključujući i one koje se odnose na kartičarsku kuću. Samo je za sitni inventar izrijekom propisano da se on isključuje iz bilance tek po otuđenju pa se postavlja pitanje treba li se toga pridržavati i kod rashodovanja dugotrajne nefinancijske imovine. Smatramo da se to treba interno riješiti, uvažavajući osiguravanje usporedivog postupanja kod sličnih promjena na nefinancijskoj imovini.

1. Obnovljivi (revolving) kredit
2. Prestanak korištenja dugotrajne nematerijalne nefinancijske imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)