RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
  • Članak:Prijeboj i otpust duga
  • Stranica:187.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom će se praktikumu knjižit prijeboj i otpust duga. Pri prijeboju obveza i potraživanja potrebno je iskazati i prihode jer su oni ostvareni prijebojem. Pri sporazumu o otpustu duga potrebno je iskazati odgovarajuću vrstu prihoda koja ovisi i osobi koja je dug otpustila.

1. Prijeboj u vezi s obračunanim prihodima
2. Otpust duga u vezi s primljenim zajmom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)