RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poslovanje s gotovinom okosnica je blagajničkog poslovanja. Blagajničko poslovanje uređeno je odredbama više propisa čija je osnovna karakteristika ograničavanje korištenja gotovine u poslovanju. Iako se kroz različita ograničenja smanjuje značenje gotovinskog poslovanja, ono je i dalje, u različitoj mjeri, prisutno u poslovanju poduzetnika obveznika poreza na dobitak.

1. Uvod
2. Tko su obveznici ustroja blagajničkog poslovanja
3. Ustroj blagajničkog poslovanja
4. Primjena odredaba o visini blagajničkog maksimuma
5. Odluke i akti kojima poduzetnik uređuje blagajničko poslovanje
6. Što je dopušteno plaćati gotovim novcem
7. Tko može obavljati blagajničke poslove
8. Isprave u blagajničkom poslovanju
9. Primjer blagajničkog poslovanja
10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)