RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Za 2017. godinu primjenjuje se nova svota minimalne bruto-plaće. Na temelju čl. 7. Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 39/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine donijela novu Uredbu o visini minimalne plaće objavljenu u Nar. nov., br. 115/16. Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine utvrđuje se u bruto-svoti od 3.276,00 kuna. O primjeni minimalne plaće te njezinoj novoj visini pišemo u nastavku članka.

1. Utvrđivanje plaće radnika
2. Minimalna plaća za 2017. godinu
3. Kada se može isplatiti manja svota plaće od minimalne
4. Kada treba povećati minimalnu plaću
5. Nadzor nad primjenom minimalne plaće

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)