RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radno pravo

  • Naknada za rad vodećeg kadra: očekivane naknade za prekovremeni rad i varijabilni dio plaće

Radno pravo

  • Diskriminacija na osnovi spola zbog otkaza trudnoj zaposlenici

Radno pravo

  • Zamke zakona kojim se uređuje zabrana diskriminacije – promjena sudske prakse

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)