RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva, a obavljaju poduzetničku djelatnost i prelaze prag isporuka dobara i usluga u svoti većoj od 230.000,00 kn, s motrišta PDV-a, smatraju se obveznicima PDV-a. Međutim, i oni koji nisu prešli prag isporuke, tzv. mali porezni obveznici, u određenim poreznim situacijama trebaju se registrirati za potrebe PDV-a, a to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a. Zbog toga se na neprofitne osobe primjenjuju porezna postupanja koja nisu svojstvena poreznim obveznicima iz poduzetničkog okruženja. No, uvažavajući ove posebnosti, one se, u načelu, ponašaju kao „obični“ porezni obveznici.

1. Uvod
2. Aktualna pitanja u vezi s oporezivanjem neprofitnih pravnih osoba kao obveznika PDV-a i malih poreznih obveznika
3. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)