RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U neprofitnom računovodstvu ne postoji obveza sastavljanja računovodstvenih politika. Bez obzira na to, osobe koje vode neprofitno računovodstvo imaju računovodstvene politike. One možda nisu sastavljene u pisanom obliku, ili ih nisu donijele ovlaštene osobe ili se razlikuju od slučaja do slučaja, no ipak postoje stoga što je ponajprije ostavljen prostor za različita postupanja.

1. Uvod
2. Računovodstvene politike kod neprofitnih organizacija
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)