RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine, a u skladu s time porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti na razliku vrijednosti imovine. Kako su promjene propisa nastupile s početkom 2016. godine, u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je stečena, ali i otuđena tijekom ove porezne godine. U ovom članku objašnjavamo postupak utvrđivanja kapitalnih dobitaka fizičkih osoba koji nastaju po osnovi prodaje udjela i dionica.

1. Koji se primitci smatraju kapitalnim dobitkom fizičkih osoba
2. Oporezivanje kapitalnih primitaka nastalih s osnove prodaje dionica
3. Kapitalni primitci s osnove prodaja udjela
4. Kada je otuđenje financijske imovine neoporezivo
5. Otuđenje financijske imovine stečene darovanjem između srodnika
6. Financijska imovina stečena darovanjem članu uprave
7. Kada se financijska imovina daruje osobama koje nisu srodnici

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)