RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Računovodstveni standardi zahtijevaju fer prezentiranje financijskih izvještaja. Kada je riječ o potraživanja od kupaca da bi se ti zahtjevi standarda zadovoljili, potrebno je potraživanjima na datum bilance procjenjivati te na temelju procjene neka vrijednosno uskladiti, pa čak i otpisati. Naravno, i porezni propisi postavljaju određene uvjete koje treba zadovoljiti da bi vrijednosno usklađenje ili otpis potraživanja od kupaca bio porezno priznat. O svim tim zahtjevima standarda i poreznim uvjetima pročitajte u nastavku članka.

1. Zahtjevi standarda
2. Računovodstveni i porezni položaj vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca
3. Računovodstveni i porezni položaj otpisa potraživanja od kupaca
4. Novosti iz Nacrta prijedloga Zakona
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)