RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Računovodstveni standardi zahtijevaju fer prezentiranje financijskih izvještaja. Kada je riječ o potraživanja od kupaca da bi se ti zahtjevi standarda zadovoljili, potrebno je potraživanjima na datum bilance procjenjivati te na temelju procjene neka vrijednosno uskladiti, pa čak i otpisati. Naravno, i porezni propisi postavljaju određene uvjete koje treba zadovoljiti da bi vrijednosno usklađenje ili otpis potraživanja od kupaca bio porezno priznat. O svim tim zahtjevima standarda i poreznim uvjetima pročitajte u nastavku članka.

1. Zahtjevi standarda
2. Računovodstveni i porezni položaj vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca
3. Računovodstveni i porezni položaj otpisa potraživanja od kupaca
4. Novosti iz Nacrta prijedloga Zakona
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)