RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Računovođe se često suočavaju s dvojbom treba li troškove internog razvoja računalnog softvera priznati kao imovinu (kapitalizirati), ili ih smatrati rashodima tekućeg razdoblja. Budući da MRS 9 (Troškovi istraživanja i razvoja) i MRS 38 (Nematerijalna imovina) podrobno ne propisuju računovodstveni postupak s ovim troškovima, tumačenja koja nalazimo u SFAS-u 86 možemo smatrati vrijednim prilogom u rješavanju spomenutih nedoumica.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)