RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
  • Članak:Početni angažman revizora
  • Stranica:150.
  • Autor/i:Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.

Sažetak:

      Kada obavlja početni revizijski angažman, tj. kada se financijski izvještaji revidiraju po prvi put, ili kada je financijske izvještaje za prethodno razdoblje revidirao drugi revizor, revizor je odgovoran za provedbu određenih postupaka vezanih uz početna stanja, s ciljem prikupljanja dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza i izražavanja mišljenja o financijskim izvještajima tekućeg razdoblja. U tim slučajevima revizora mora primijeniti odredbe MRevS-a 510 – Početni revizijski angažmani – početna stanja.

1. Uvod
2. Provedba revizijskih postupaka
3. Revizijski zaključci i izvješćivanje
4. Primjer modifikacije mišljenja revizora u vezi sa zalihama
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)