RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
  • Članak:Financijska imovina i jamstvo
  • Stranica:48.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom će se praktikumu knjižiti stjecanje financijske imovine i aktivirano jamstvo dano proračunskom korisniku.
      Udjeli u trgovačkim društvima mogu se stjecati samo u dopustivim okolnostima i nije ih zabranjeno, uz novac, stjecati i ulaganjem svoje dugotrajne nefinancijske imovine. Pritom bi se izvori koji se odnose na nefinancijsku imovinu trebali prevesti u izvore od financijske imovine.
      Kredit koji proračunski korisnik ne može vratiti, jamstvom je preuzeo njegov nadležan proračun. O tome treba li taj proračun ili ne treba to preuzimanje kredita iskazati kao potraživanje, ovisi o dogovoru između proračuna i proračunskog korisnika.

1. Stjecanje financijske imovine
2. Aktivirano jamstvo proračuna danog za kredit proračunskog korisnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)