RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
  • Članak:Financijska imovina i jamstvo
  • Stranica:48.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom će se praktikumu knjižiti stjecanje financijske imovine i aktivirano jamstvo dano proračunskom korisniku.
      Udjeli u trgovačkim društvima mogu se stjecati samo u dopustivim okolnostima i nije ih zabranjeno, uz novac, stjecati i ulaganjem svoje dugotrajne nefinancijske imovine. Pritom bi se izvori koji se odnose na nefinancijsku imovinu trebali prevesti u izvore od financijske imovine.
      Kredit koji proračunski korisnik ne može vratiti, jamstvom je preuzeo njegov nadležan proračun. O tome treba li taj proračun ili ne treba to preuzimanje kredita iskazati kao potraživanje, ovisi o dogovoru između proračuna i proračunskog korisnika.

1. Stjecanje financijske imovine
2. Aktivirano jamstvo proračuna danog za kredit proračunskog korisnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)