RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U organizaciji Hrvatskog fonda za privatizaciju u suradnji s Fortis savjetovanje d.o.o., Odvjetničko društvo Žurić i partneri i Arthur Anderson d.o.o., održano je jednodnevno savjetovanje o temi "Privatizacija trgovačkih društava - postupak, sudionici i ključna pitanja". Organizator savjetovanja nastojao je omogućiti sudionicima da steknu što cjelovitije i jasnije slike o postupku privatizacije, mogućim varijacijama toga postupka, sudionicima u postupku privatizacije i njihovim ulogama, te o nekim posebnim aktivnostima koje iziskuju intenzivan angažman društva koje se privatizira.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)