RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Odlukom o odabiru stvorena je pretpostavka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi čije se izvršenje mora pratiti i u sustavu javne nabave. Samo u nekim okolnostima ugovor o javnoj nabavi može odstupati od zahtjeva iz dokumentacije odnosno ponude. Ponekad to odstupanje neće zahtijevati provedbu novog postupka javne nabave, dok će ponekad novi postupak biti neminovan.

1. Uvod
2. Sklapanje ugovora u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i odabranom ponudom
3. Posljedice sklapanja i/ili izvršenja ugovora suprotno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i odabranom ponudom
4. Kontrola izvršenja ugovora o javnoj nabavi
5. Izvršenje ugovora o javnoj nabavi – bitne izmjene ugovora
6. Izmjene ugovora tijekom njegova trajanja prema odredbama Direktive 2014/24/EU
7. Raskid ugovora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)