RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2016
  • Članak:Dvojezično izdavanje računa
  • Stranica:163.
  • Autor/i:Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)