RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovisno o primitku dara ili predmetu nasljeđivanja koji može biti nekretnina ili pokretnina, kao što su, primjerice, kuća, stan, osobni automobil, gotov novac ili neko drugo imovinsko pravo, nasljednik ili daroprimatelj ima obvezu plaćanja poreza na nasljedstva i darove, odnosno u nekim prometima poreza na promet nekretnina, posebnog poreza na motorna vozila, PDV-a ili je pod određenim uvjetima kao porezni obveznik oslobođen od oporezivanja. Nasljednici i daroprimatelji obvezni su u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju te od dana sklapanja ugovora o darovanju (ili primitka dara ako ugovor o darovanu nije zaključen u pisanom obliku), nadležnom poreznom tijelu prijaviti poreznu obvezu na obrascu Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja.

1. Uvod
2. Suglasnost za utvrđivanje i naplatu županijskih, općinskih ili gradskih poreza
3. Utvrđivanje poreza na nasljedstva i darove
4. Posebnosti pri utvrđivanju poreza na nasljedstva i darove
5. Obveza prijavljivanja poreza na nasljedstva i darove
6. Oporezivanje naslijeđenoga ili darovanoga rabljenog motornog vozila
7. Plaćanje poreza na nasljedstva i darove i obračun zateznih kamata
8. Prekršajne odredbe za neprijavljivanje i neplaćanje poreza na nasljedstva i darove
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)