RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S obzirom na to da je Vlada Republike Hrvatske uputila u Hrvatski sabor Konačni Prijedlog Zakona o javnoj nabavi, ovim člankom se upućuje na novosti koje se njima predlažu u odnosu na važeći Zakon o javnoj nabavi kako bi se o njima pravodobno obavijestile sve zainteresirane osobe, a poglavito obveznici primjene sustava javne nabave.

1. Uvod
2. Pravni akti EU-a i izravni učinak direktiva
3. Transparentnija pravila o jednostavnoj nabavi
4. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)
5. Ekonomski najpovoljnija ponuda
6. Nova izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
7. Ugovori između subjekata u javnom sektoru (tzv. in-house ugovori)
8. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata
9. Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
10. Podjela predmeta nabave
11. Jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za izvršenje ugovora
12. Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude
13. Novi postupak javne nabave – partnerstvo za inovacije
14. Novosti u vezi s provedbom pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva
15. Dinamički sustav nabave - tehnika nabave
16. Natjecateljski postupak uz pregovore – postupak za javne naručitelje
17. Novosti u vezi s okvirnim sporazumom
18. E-katalog
19. Kraći rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanjem i ponuda
20. Društvene i druge posebne usluge (dosadašnje usluge iz Dodatka II. B Zakona)
21. Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave
22. Istraživanje nafte i plina
23. Jedinstveni rok za žalbu i proširena aktivna legitimacija
24. Utvrđuju se osobito bitne povrede postupka javne nabave
25. Smanjenje naknade za pokretanje žalbenog postupka
26. Oslobađanje žalitelja od plaćanja upravne pristojbe za žalbu
27. Nadležnost Visokoga upravnog suda
28. Inspekcijski nadzor
29. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)