RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslodavci su suočeni s promjenama na tržištu koje mogu imati utjecaj na njihovo poslovanje i na okolnosti koje su postojale u vrijeme zaključenja ugovora o radu s radnikom. Drugim riječima, kada zbog promjena na tržištu nakon zaključenja ugovora o radu s radnikom poslodavac više nije u mogućnosti ponuditi radniku ugovorenu plaću ili mu ponuditi drugo radno mjesto, tada može otkazati ugovor o radu, uz istodobnu ponudu izmijenjenog ugovora o radu, o čemu više u članku.

1. Uvod
2. Zakonsko uređenje instituta prestanka radnog odnosa
3. Pojam i svrha
4. Razlozi za otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
5. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza i ponude
6. Mogućnosti radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)