RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se daje cjeloviti pregled poslovnih događaja, s poreznog i knjigovodstvenog motrišta, u slučaju otuđenja odnosno nastavka poslovanja samostalne obrtničke djelatnosti. Riječ je zapravo o prestanku poslovanja obrta koji može prestati poslovati i otuđenjem, s tim da treba razlikovati otuđenje s nastavkom poslovanja obrta ili bez nastavka poslovanja. U praksi je najčešći slučaj prestanka poslovanja obrta likvidacija, odnosno trajni prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti, o čemu smo opširno pisali u časopisu RRiF, br. 3/16., str. 166. Na kraju poslovne godine obrtničke djelatnosti trebaju sastaviti i godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak na obrascu DOH, uz mogućnost primjene poreznih olakšica i oslobođenja, o čemu se može pročitati u Prilogu časopisu RRiF, br. 1/16. Opširnije o otuđenju obrtničke djelatnosti i o nastavku poslovanja obrta može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Obveze koje proizlaze iz propisa o PDV-u pri prestanku – nastavku poslovanja obrtničke djelatnosti
3. Kako propisi o dohotku određuju otuđenje obrtničke djelatnosti
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)