RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U skladu s odredbama Zakon o porezu na dohodak, samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika koja se obavlja u okviru privatne prakse, i to: doktora medicine, doktora stomatologije ili dentalne medicine, medicinskih sestara te dentalnih tehničara, ubraja se u djelatnost slobodnih zanimanja. Za porezne svrhe, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, utvrđuju dohodak od te djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija primjenjujući načelo blagajne, što znači da je primitak ostvaren u trenutku kada je naplaćen izlazni račun, dok je izdatak ostvaren tek kada je plaćen ulazni račun.
U odnosu na propise o PDV-u, usluge koje obavljaju doktori dentalne medicine i dentalni tehničari u okviru svoje privatne prakse, oslobođene su plaćanja PDV-a. Međutim, njihov se porezni položaj razlikuje ako navedene isporuke dobara i usluga obavljaju zdravstvena trgovačka društva, čije je osnivanje moguće prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Kakav je porezni položaj obavljanja privatne prakse doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara kao obveznika poreza na dohodak, koje su poslovne knjige i evidencije obvezni voditi te kako se u 2016. godini utvrđuje visina mjesečnog predujma poreza na dohodak nakon podnošenja godišnje porezne prijave, pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Tko sve može obavljati privatnu praksu
3. Oporezivanje djelatnosti doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara
4. Prijava u registar poreznih obveznika
5. Zdravstvena djelatnost i oslobođenje od plaćanja PDV-a
6. Obveza izdavanja računa
7. Primjer evidentiranja nekih poslovnih događaja u poslovnim knjigama doktora dentalne medicine
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)