RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Objavljena su tri podzakonska akta koja po prvi put definiraju postupanja, obveze i rokove vezane uz unutarnju reviziju u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Više o novoj regulativi i obvezama za trgovačka društva i druge pravne osobe pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
3. Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru
4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)