RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku navodi opća pravila i pretpostavke za otvaranje stečaja potrošača, a koji se sastoji od izvansudskog i sudskog postupka, pojašnjava što predstavlja razdoblje provjere ponašanja te navodi pretpostavke i učinke oslobođenja potrošača od preostalih obveza.

1. Uvod
2. Uvjeti za otvaranje stečaja potrošača
3. Izvansudski postupak (posredovanje)
4. Sudski postupak
5. Otvaranje postupka
6. Razdoblje provjere ponašanja potrošača
7. Oslobođenje od preostalih obveza
8. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)