RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2016
  • Članak:Kamate od 1. srpnja 2016. godine
  • Stranica:133.
  • Autor/i:Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Sažetak:

Kao što je poznato, zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Zakonom o obveznim odnosima uređene su još i najviše ugovorne odnosno redovne kamate u trgovačkim i drugim odnosima.

1. Zatezne kamate
2. Ugovorne kamate (kamate u redovnim rokovima tijeka obveze)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)