RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Slabosti u funkcioniranju i transparentnosti financijskih tržišta skrenula je pozornost na potrebu jačanja okvira za uređenje kako bi se bolje zaštitili ulagatelji i ojačalo povjerenje potencijalnih ulagatelja u financijski sustav te nadzornim tijelima osigurale odgovarajuće ovlasti. Upravo se zbog tih razloga pristupilo izradi novoga pravnog okvira, paketa MiFID II/MiFIR kojim bi se uredilo tržište kapitala Europske unije.
U ovom je članku dan osvrt na MiFID II/MiFIR, ukratko su prezentirani ciljevi te je dan pregled sedam osnovnih cjelina na koje se može podijeliti (tržišne strukture, OTC i robne izvedenice, transparentnost, zaštita ulagatelja, organizacijski zahtjevi, pristup trećih država i pozicijski limiti), dok su u zaključku iznesene i potencijalne mogućnosti za investicijska društva.

1. Razlozi donošenja Direktive MiFID II
2. Što Direktiva MiFID II donosi na tržište kapitala EU-a
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)