RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Računi se mogu izdavati na stranom jeziku
2. Nove mjere za sprječavanje porezne evazije
3. Prijevare odnose 0,6 % EU-ova proračuna
4. Postignut dogovor o revidiranim pravilima za mirovine
5. Od srpnja jednostavnije elektroničke transakcije
6. Učinkovita talijanska financijska policija
7. Slaba naplata PDV-a u istočnim članicama
8. Bez doprinosa EU-a proračunu nema pristupa tržištu
9. Izlaskom iz EU-a Britanija će morati povisiti poreze
10. Kako zadržati kompanije u Britaniji
11. Strože kažnjavanje zloporaba na financijskim tržištima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)