RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15. – dalje: Pravilnik) uvedena je obveza izvješćivanja o dospjelima, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1. Navedenim je Pravilnikom bilo predviđeno da će se prvi obrazac OPZ-STAT-1, podnijeti Poreznoj upravi najkasnije do 20. veljače 2016. godine. Izmjenama i dopunama Pravilnika koje su objavljene u Nar. nov., br. 16/16. prolongiran je rok za podnošenje prvog obrasca na 1. rujna 2016. godine. U nastavku članka pišemo o obvezi i pravilima podnošenja predmetnog obrasca.

1. Obveznici izvješćivanja putem obrasca OPZ-STAT-1
2. Iskazivanje podataka na obrascu OPZ-STAT-1
3. Rokovi za dostavu statističkih izvješća
4. Primjer ispostavljanja obrasca OPZ-STAT-1

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)