RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2016
  • Članak:Obračun poreza na autorska prava
  • Stranica:103.
  • Autor/i:Dalibor LEGAC , dipl. iur.
    Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

Sažetak:

U ovom se članku objašnjava čl. 12. Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja “Naknade za autorska prava” te posebnosti ugovora koji je sklopila Republika Hrvatska s drugim državama ugovornicama. Radi sveobuhvatnosti dan je i kratak prikaz hrvatskih pravila koja reguliraju oporezivanje autorskih naknada. O tome pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Pregled tuzemnog zakonodavstva
3. Postupanja prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)