RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11., 143/14., dalje: Zakon o PPN-u) propisano je da su domaće i strane fizičke ili pravne osobe izjednačene glede plaćanja poreza na promet nekretnina ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Predmet je ovog članka stjecanje prava vlasništva nad nekretninama u Republici Hrvatskoj stranih fizičkih osoba i njihovo oporezivanje.

1. Uvod
2. Stjecanje prava vlasništva na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
3. Oporezivanje stečenog vlasništva
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)