RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stečajnim zakonom (Nar. nov., br. 71/15.) omogućeno je radniku ostvariti svoja prava u vezi s isplatom plaće, otpremnine i naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti putem Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. O tome na koji se način ostvaruju i kako se porezno tretiraju te isplate, pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Pravo radnika na plaću do otvaranja stečaja
3. Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
4. Postupak ostvarivanja prava u slučaju stečaja
5. Uloga Agencije za osiguranje radničkih potraživanja
6. Obračun i isplata plaće putem Agencije
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)