RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obveza obračuna doprinosa iz i na plaću, poreza na dohodak i prireza s osnove plaće ili dohotka od nesamostalnog rada koji nije plaća za određeni mjesec, kao što su bonusi te regresi, božićnice jubilarne nagrade otpremnine i sl., koje se isplaćuju iznad neoporezive svote, nastaje u trenutku isplate. Sve što je po navedenim osnovama isplaćeno u istom mjesecu, zbraja se i čini jedinstvenu osnovicu za obračun doprinosa, poreza na dohodak i prireza. Međutim, razlika je u dospijeću doprinosa u odnosu na porez na dohodak. Ako plaća nije isplaćena, doprinosi iz i na plaću dospijevaju na naplatu najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za plaću prethodnog mjeseca. Porez i prirez dospijevaju na naplatu uvijek kada se isplaćuje neto-plaća. U trenutku dospijeća doprinosa odnosno poreza na dohodak i prireza treba ispostaviti obrazac JOPPD bez obzira na to isplaćuje li se plaća u cijelosti ili u dijelovima. Kako postupiti u pojedinim slučajevima, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Kako je Porezna uprava vodila evidenciju obveznih doprinosa prije 2014. godine
3. Obračun plaća nakon 2014. godine – iskazivanje na obrascu JOPPD
4. Isplata plaće u dijelovima
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)