RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2016
  • Članak:Darivanja
  • Stranica:39.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu sljedeća knjiženja: 1. Povrat neutrošenoga dobivenog novčanog dara te 2. Primljena na dar dugotrajna nematerijalna imovine koja se amortizira.
Povrat neutrošenoga darivanog novca može svoj izvor imati u različitim ugovornim odnosima pri sklapanju ugovora o darivanju pa o tome ovisi i knjiženje kako primljenog dara tako i njegova neutrošenog dijela. Samo se pri darivanju dugotrajne nefinancijske imovine koja se amortizira, iako je riječ o jednostranim primitcima, prihodi odgađaju u svoti u kojoj se iskazuje rashod njezina sustavnog otpisa odnosno amortizacije.

1. Povratak neutrošena dobivenog novčanog dara
2. Novcem se u cijelosti raspolaže
3. Novcem se raspolaže u svoti stvorenih obveza
4. Primljena na dar dugotrajna nematerijalna imovina koja se amortizira

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)