RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom će se praktikumu knjižiti ustup potraživanja i razlika valutne klauzule pri oročenju novca u poslovnoj banci. S obzirom na modalitete ugovornih odnosa koji su prisutni pri sklapanju ugovora o ustupu potraživanja, odnos između ugovornih strana različito se iskazuje s obzirom na odgovornost za naplatu potraživanja. Računovodstveni propisi smatraju razliku valutne klauzule tečajnom razlikom i dopuštaju njihovo uključivanje u prihode / rashode samo ako su realizirane.

1. Ustup potraživanja
2. Valutna klauzula pri oročenim depozitima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)