RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mali porezni obveznici mogu nabavljati osobne automobile iz inozemstva – iz drugih država članica EU-a ili iz trećih zemalja. Prilikom nabave osobnih automobila iz druge države članice EU-a, mali porezni obveznici trebaju provjeriti jesu li obvezni prije nabave zatražiti PDV ID broj ili ne. Trebaju i razmotriti koja im je nabava osobnog automobila porezno najpovoljnija odnosno kod kojih će osobnih automobila platiti najmanje poreza. Za nabavu osobnog automobila iz treće zemlje potrebno je ishoditi EORI broj. O svim potankostima o kojima mali porezni obveznik treba voditi računa kada nabavlja osobni automobil iz inozemstva te o načinu njihova evidentiranja, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Porezne obveze prilikom nabave osobnih automobila iz inozemstva
3. Nabava osobnih automobila iz EU-a za osobni prijevoz
4. Uvoz osobnih automobila za osobni prijevoz
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)