RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Društvo s ograničenom odgovornosti može stjecati vlastite udjele u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima na sličan način kao i dioničko društvo. Za stjecanje vlastitih udjela društvo treba oblikovati posebne pričuve iz dobitka tekuće godine ili iz drugih pričuva odnosno zadržanog dobitka. Ako nije u mogućnosti prije stjecanja oblikovati posebne pričuve, tada društvo treba te pričuve izdvojiti iz dobitka pri rasporedu dobitka tekućeg razdoblja.

1. Uvod
2. Uvjeti za stjecanje vlastitih udjela u društvu s ograničenom odgovornosti
3. Zakonsko uređenje pričuva za vlastite udjele statusnog prava
4. Računovodstvo oblikovanja pričuva za vlastite udjele
5. Korištenje pričuvama i smanjenje pričuva za vlastite udjele
6. Porezno motrište dobitaka na vlastitim udjelima
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)