RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Društvo s ograničenom odgovornosti može stjecati vlastite udjele u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima na sličan način kao i dioničko društvo. Za stjecanje vlastitih udjela društvo treba oblikovati posebne pričuve iz dobitka tekuće godine ili iz drugih pričuva odnosno zadržanog dobitka. Ako nije u mogućnosti prije stjecanja oblikovati posebne pričuve, tada društvo treba te pričuve izdvojiti iz dobitka pri rasporedu dobitka tekućeg razdoblja.

1. Uvod
2. Uvjeti za stjecanje vlastitih udjela u društvu s ograničenom odgovornosti
3. Zakonsko uređenje pričuva za vlastite udjele statusnog prava
4. Računovodstvo oblikovanja pričuva za vlastite udjele
5. Korištenje pričuvama i smanjenje pričuva za vlastite udjele
6. Porezno motrište dobitaka na vlastitim udjelima
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)