RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.
 • Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
 • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u ožujku 2001.
 • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2001
 • Konformni koeficijenti zateznih kamata za ožujak 2001.
 • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u veljači 2001.)
 • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u veljači 2001.)
 • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. II. 2001. do 28. II. 2001.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)