RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.
  • Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
  • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u ožujku 2001.
  • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2001
  • Konformni koeficijenti zateznih kamata za ožujak 2001.
  • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u veljači 2001.)
  • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u veljači 2001.)
  • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. II. 2001. do 28. II. 2001.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)