RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku daje prikaz Pravilnika o izdavanju Europske profesionalne kartice (Nar. nov., br. 123/15., dalje: Pravilnik), a koji je stupio na snagu 18. siječnja 2016. godine. Pravilnikom je regulirano prekogranično pružanje usluga i obavljanje regulirane profesije na privremenoj i povremenoj osnovi, odnosno ostvarivanje prava na poslovni nastan na području država članica Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora.

1. Uvod
2. Pravna osnova
3. Postupak kod prvog pružanja usluge obavljanjem regulirane profesije u Republici Hrvatskoj
4. Donošenje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije
5. Opći uvjeti za izdavanje EPK-a
6. Nadležnost kod izdavanja EPK-a
7. Postupak izdavanja EPK-a
8. Izdavanje EPK-a kod privremenoga i povremenoga prekograničnog pružanja usluga bez prethodne provjere stručnih kvalifikacija
9. Izdavanje EPK-a za poslovni nastan te privremeno i povremeno pružanje usluga s prethodnom provjerom kvalifikacija
10. Obrada i pristup podatcima
11. Evidencija o izdanim EPK-ima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)